Τι είναι η Αρθροσκόπηση και σε ποιες περιπτώσεις ασθενών βοηθάει?

Ο Εγγεγραμμένος στο ΓΕΣΥ Ορθοπεδικός Χειρουργός του AIMIS Clinics Sergiou, Δρ. Ηλίας Ηλιόπουλος, εξηγεί…

What is Arthroscopy and in which cases does it help?

GESY Registered Orthopedic Surgeon of AIMIS Clinics Sergiou Dr. Elias Eliopoulos explains...