Η Σκολίωση θεραπεύεται πλήρως μετά από χειρουργική επέμβαση ή χρειάζονται περισσότερες από μία χειρουργικές επεμβάσεις?

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης του AIMIS Spine, Δρ. Ηλίας Παπαδόπουλος απαντάει..

Is Scoliosis completely cured after surgery or is more than one surgery needed?

Dr. Elias Papadopoulos of AIMIS Spine answers..